Vi jobber for en bedre kommune

Løten_komm.svg

Viktige saker for PP sentalt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
PP_Pensjonistpartiet logo PP

Viktige saker i Løten kommune

Klevfos
Løten PP jobber for bevaring av Klevfos Industrimuseum
pensjonist
Løten PP jobber for en verdig eldreomsorg i kommunen
Løten PP jobber også for bevaring av Edvard Munch sitt barndoms paradis
løiten
Løten PP jobber for bevaring av Løiten Brænderi – og Løtenfjellet
Løten PP har pr dags dato ingen representanter i kommunestyret

Styret i Løten Pensjonistparti

Kjell Henning Paulsen
Lokalleder

Mail: kjhen-pa@online.no

Mobil: 928 38 647

Erling Magne Johansen
Kasserer

Mail: jvjohans@online.no

Mobil: 906 95 627

Gunn Marit Lindmo
Styremedlem

Mail: gumnils@online.no

Mobil: 948 86 694

Skroll til toppen