Vi jobber for en bedre kommune

Lillestrøm_kommunevåpen_(uoffisiell_versjon)

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Lillestrøm kommune

Bildet mangler
Velferd og barn
Alle barn skal sikres samme muligheter for å kunne delta i brn og unges direkte kostnadsbetingede aktiviteter i skole og fritid
pensjonist
 Velferd for voksne
Støtte muligheter for å opprette møteplasser hvor voksene kan få dekket behovene for sosial kontakt og trygghet mot vold.
 Velferd for eldre voksne.
Antallet eldre øker og PP Lillestrøm vil arbeide aktivt for at de kan få brukt sin kompetanse til beste for samfunnet
Bildet mangler
Eiendomsavgift
PP Lillestrøm ønsker ingen eiendomsavgift i kommunen eller i det ganske land

Styret i Lillestrøm Pensjonistparti

Erik Leif Henni
Lokalleder

Mail: reihenni@gmail.com

Mobil: 920 43 578

Kaj-Helge Willumsen
Styremedlem

Mail: kajwi@online.no

Mobil: 452 26 926

Egidija Nilsen
Kasserer

Mail: gida@ernis.no

Mobil: xxx xx xxx

Leif Langberget
Styremedlem

Mail: leif.langberget@gmail.com

Mobil: 952 33 065

Gunnar B Dahl
Styremedlem

Mail: gunnarbd@online.no

Mobil: 906 64 814

Skroll til toppen