Vi jobber for en bedre kommune

435px-Lillehammer_komm.svg_-271x300-1

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
PP_Pensjonistpartiet logo PP

Viktige saker i Lillehammer kommune

SI Lillehammer
PP Lillehammer ønsker å beholde lokalsykehuset i Lillehammer
pensjonist
PP Lillehammer ønsker å bevare grunnbemanningen i Helse og Omsorg
pexels-faik-akmd-1025469
PP Lillehammer ønsker å bevare Gropmarka og Nordseter
Lillehammer PP jobber for en god dementomsorg i kommunen

Våre kommune representant i Lillehammer

Mona Bergh Brustad
Mona Bergh Brustad

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 900 63 245

Styret i Lillehammer Pensjonistparti

Geir Inge Brustad
Lokalleder

Mail: gringos79@hotmail.com

Mobil: 971 69 163

Einar Brusveen
Nestleder

Mail: einar.brusveen@icloud.com

Mobil: 926 13 304

Arne Holm
Kasserer

Mail:

Mobil: 901 86 895

Tore Edgard Erlandsen
Sekretær

Mail: terlands@bbnett.no

Mobil: 448 96 805

Mona Bergh Brustad
Styremedlem

Mail:

Mobil: 900 63 245

Asbjørn Ole Mythen
1 vara

Mail: asbjorn@mythenmek.no

Mobil: 905 98 649

Ingrid Sandvold
2 vara

Mail: isandvo2@online.no

Mobil: 997 66 683

Hanna Øien
3 vara

Mail: hka-oeie@online.no

Mobil: 915 95 047

Scroll to Top