Vi jobber for en bedre kommune

Levanger_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Levanger kommune

Kommer .....

Våre kommune representanter i Levanger

Kommer........

Styret i Levanger Pensjonistparti

Asgeir Persøy

Lokalleder

Mail: asgeirp@hotmail.com

Mobil: 482 34 442

Ole Morten Friberg
Kasserer

Mail:

Mobil: 123 45 678

Bjørn Johnsen
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Ketil Glørstad Oversand
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Arild Magne Olaisen
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Skroll til toppen