Vi jobber for en bedre kommune

Larvik

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Larvik kommune

Kommer .....

Styret i Larvik Pensjonistparti

Per Hermann Aune

Lokalleder

Mail: per.hermann.aune@Lf-nett.no

Mobil:474 78 067

xxxx xxxxxxxx
Kasserer

Mail:

Mobil: 123 45 678

xxxx xxxxxxxx
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

xxxx xxxxxxxx
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

xxxx xxxxxxxx
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Skroll til toppen