Vi jobber for en bedre kommune

749px-Kristiansand_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Kristiansand kommune

Kommer .....

Våre kommune representanter i Kristiansand

Kommer........

Styret i Kristiansand Pensjonistparti

Svein Mykland
Lokalleder

Mail: svein.mykland@pensjonistpartiet.no

Mobil: 917 29 298

Anita Olsen
Nestleder

Mail: atina_neslo@hotmail.com

Mobil: 975 29 449

Sissel Mosby Nilsen
Kasserer

Mail: sissel.mosby.nilsen@hotmail.com

Mobil: 980 12 415

Agron Balaj
Styremedlem

Mail:agron.balaj@hotmail.com

Mobil: 480 29 342

Arne A. Herigstad
Styremedlem

Mail:arneherigstad@hotmail.com

Mobil: 907 81 837

Øyvind Hvalen
Styremedlem

Mail: ohvale@online.no

Mobil: 957 58 386

Geir Lier
Styremedlem

Mail: liergeir@gmail.com

Mobil: 918 83 303

Andre Tofteland
Styremedlem

Mail: andre.tofteland@uia.no

Mobil: 948 59 050

Thor Hogga
Styremedlem

Mail: thor@netped.no

Mobil: 916 76 576

Scroll to Top