Vi jobber for en bedre kommune

kongsvinger

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Kommunevalget 2023

Styret i Kongsvinger Pensjonistparti

Eirik Ross

Lokalleder

Mail: eir-ross@online.no

Mobil: 909 63 702

Randi Ryan

Kasserer

Mail: rary@frisurf.no

Mobil: 123 45 678

Astrid E Løken

Styremedlem

Mail: astrid.efskind@gmail.com

Mobil: 908 79 466

John Reidar Holen

Styremedlem

Mail: ainholen@online.no

Mobil: 906 51 624

Helge Thomassen

Styremedlem

Mail: he-thom2@online.no

Mobil: 990 96 511

Skroll til toppen