Vi jobber for en bedre kommune

standard_Holtålen

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Holtålen kommune

Kommer .....

Våre kommune representanter i Holtålen

Kommer........

Styret i Holtålen Pensjonistparti

Olav Halvor Megård

Lokalleder

Mail: olav.megard@hotmail.com

Mobil: xxx xx xxx

Ole Anders Holden
Nestleder

Mail:

Mobil: 123 45 678

Arne Inge Sesseng Nordfjell
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

David Engan
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Berit Grønli
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Skroll til toppen