Vi jobber for en bedre kommune

Hitra_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Hitra kommune

Kommer .....

Våre kommune representanter i Hitra

Kommer........

Styret i Hitra Pensjonistparti

Per Johannes Ervik

Lokalleder

Mail: per.ervik@hitra.kommune.no

Mobil: 909 64 673

Synnøve Aslaug Hanssen
Nestleder

Mail:

Mobil: 123 45 678

Inger Marie Sundgård
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Gunnar Ingolf Andresen
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Jan Egil Handberg
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Otto Jæger Lien
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Johan Harald Lervåg
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Skroll til toppen