Vi jobber for en bedre kommune

standard_haugesund

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Haugesund kommune

Kommer .....

Våre kommune representanter i Haugesund

Kommer........

Styret i Haugesund Pensjonistparti

John William Pettersen

Lokalleder

Mail:

Mobil: 123 45 678

Ove Ellefsen
Nestleder

Mail:

Mobil: 123 45 678

Arne Ingvaldsen
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Ragnhild Austvik
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Tora Laila Tjerandsen
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Scroll to Top