Vi jobber for en bedre kommune

Hamar_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
PP_Pensjonistpartiet logo PP

Viktige saker i Hamar kommune

Jerbanefri strandsone
Jernbanefri strandsone
Sykehusaksjon
Sykehus i Hamar
Upset senior lady holdign her head while reading bills, having financial troubles during quarantine. Sad elderly woman sitting in kitchen in front of laptop and holding documents, copy space
Gode dataferdigheter hos de som hjelper eldre

Last ned valgprogrammet her

Vår kommune representanter i Hamar

Sissel Løvhaug Hansen

Kommunestyrerepresentant

sloevha@online.no
Mobil: 476 23 013
Tore Nordseth

Kommunestyrerepresentant

tore.nordseth@gmail.com
Mobil: 958 48 996

Styret i Hamar Pensjonistparti

Sissel Løvhaug Hansen
Lokalleder

Mail: sloevha@online.no

Mobil: 476 23 013

Tore Nordseth
Nestleder

Mail: Tore.Nordseth@gmail.com

Mobil: 958 48 996

Tove Grongstad
Kasserer

Mail: grongstadtove@gmail.com

Mobil: 947 89 829

Tordis Castberg
Sekretær

Mail: tordis@castberg.nu

Mobil: 480 88 979

Johanne Lillevik
Styremedlem

Mail: lillevikj@gmail.com

Mobil: 922 15 165

Oddvar Lysthaug
Styremedlem

Mail: olysth@icloud.com

Mobil: 915 69 496

Harald Solberg
Styremedlem

Mail: haraso2904@gmail.com

Mobil: 480 54 050

Skroll til toppen