Vi jobber for en bedre kommune

Hamar_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
PP_Pensjonistpartiet logo PP

Viktige saker i Hamar kommune

strand_lillestrøm
Jernbanefri strandsone
Bildet mangler
Sykehus i Hamar
Bildet mangler
Bygge ut strømkilder som ikke forurenser.
Bildet mangler
Gode dataferdigheter hos de som hjelper eldre

Vår kommune representant i Hamar

Sissel Løvhaug Hansen

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 476 23 013

Styret i Hamar Pensjonistparti

Sissel Løvhaug Hansen
Lokalleder

Mail: sloeva@online.no

Mobil: 476 23 013

Tore Nordseth
Nestleder

Mail: Tore.Nordseth@gmail.com

Mobil: 958 48 996

Tove Grongstad
Kasserer

Mail: grongstadtove@gmail.com

Mobil: 947 89 829

Tordis Castberg
Sekretær

Mail: tordis@castberg.nu

Mobil: 480 88 979

Oddvar Lyngstad
Styremedlem

Mail: olysth@icloud.com

Mobil: 915 69 496

Johanne Lillevik
Styremedlem

Mail: lillevikj@gmail.com

Mobil: 922 15 165

Randi Stavø
Styremedlem

Mail: randistavoe@gmail.com

Mobil: 472 36 928

Scroll to Top