Vi jobber for en bedre kommune

byvaapen_farger_rgb

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Halden kommune

vatnavatn
Arealbruk og miljø:
Dyrket mark bevares for å sikre matproduksjon.
Fylkes og riksveier gjennom kommunen skal ha rundkjøringer og ikke lysreguleringer.
Lag og foreninger som legger til rette for aktiviteter som sikrer et godt friluftsliv støttes i dette arbeidet av kommunen.
pensjonist
Helse og omsorg:
Sykehjemsplass når den enkelte har krav på dette.
Vi ønsker å ansette et brukerombud i kommunen, som blir et bindeledd mellom kommune og den enkelte innbygger.
Vi vil at hjemmesykepleien skal gis etter den enkeltes behov ikke etter kommunens økonomi.
Tilrettelagte boliger for demente
oppvekst
Undervisning og oppvekst:
Økonomiske rammer for undervisningssektoren økes.
Gang og sykkelveier skal tilknyttes alle skoler i kommunen.
Oppgradering og modernisering i de skolene hvor dette trengs.
Two female dancers and one male dancer performing a hand stand isolated on white background
Kultur og idrett:
Fredriksten festning skal prioriteres slik at det fortsatt er en viktig kulturarena.
Den økonomiske rammen til Halden kirkelige fellesråd forbedres betraktelig.
Det iverksettes særskilte tilbud til ungdom under 18 år.
Amcar klubbens virksomhet skal sikres.
Det skal bygges allbrukshall med basishall i sentrum.

Mot kommunevalget 2023

Klikk på bildet over for å se programmet, eller klikk her for å laste ned i PDF format

Våre kommune representanter i Halden

Nils Sagstuen
Nils Sagstuen

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 986 45 899
Per Kristian Dahl

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 932 44 085
Laila Tajet Andersen

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 906 33592
Frank Debraux

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 938 33 393
Per Egil Evensen

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 920 13 934

Halden Pensjonistparti

Styret i Halden Pensjonistparti

Nils Sagstuen
Lokalleder

Mail: nilsagstuen@gmail.com

Mobil: 986 45 899

Thomas Montellus
Kasserer

Mail: thomas@montelius.no

Mobil: 416 65 777

Egil Hult
1 Nestleder

Mail:granitt13@outlook.com

Mobil:932 44 020

Lasse Moen
2 Nestleder

Mail:lasse@gjomobygg.no

Mobil:959 12 324

Myrna Windahl
Sekretær

Mail: myrna@halden.net

Mobil: 986 39 713

Laila Tajet Andersen
Styremedlem

Mail: aga@halden.net

Mobil: 915 66 057

Per Egil Evensen
Styremedlem

Mail: pereven@online.no

Mobil:920 13 934

Rolf Wilfred Olsen
Styremedlem

Mail: rolf.wilfred@gmail.com

Mobil:900 59 290

Roar Gunther Andersen
Styremedlem

Mail: roargunther@outlook.com

Mobil: xxx xx xxx

Skroll til toppen