Vi jobber for en bedre kommune

byvaapen_farger_rgb

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Halden kommune

vatnavatn
Arealbruk og miljø:
Dyrket mark bevares for å sikre matproduksjon.
Fylkes og riksveier gjennom kommunen skal ha rundkjøringer og ikke lysreguleringer.
Lag og foreninger som legger til rette for aktiviteter som sikrer et godt friluftsliv støttes i dette arbeidet av kommunen.
pensjonist
Helse og omsorg:
Sykehjemsplass når den enkelte har krav på dette.
Vi ønsker å ansette et brukerombud i kommunen, som blir et bindeledd mellom kommune og den enkelte innbygger.
Vi vil at hjemmesykepleien skal gis etter den enkeltes behov ikke etter kommunens økonomi.
Tilrettelagte boliger for demente
Undervisning og oppvekst:
Økonomiske rammer for undervisningssektoren økes.
Gang og sykkelveier skal tilknyttes alle skoler i kommunen.
Oppgradering og modernisering i de skolene hvor dette trengs.
Two female dancers and one male dancer performing a hand stand isolated on white background
Kultur og idrett:
Fredriksten festning skal prioriteres slik at det fortsatt er en viktig kulturarena.
Den økonomiske rammen til Halden kirkelige fellesråd forbedres betraktelig.
Det iverksettes særskilte tilbud til ungdom under 18 år.
Amcar klubbens virksomhet skal sikres.
Det skal bygges allbrukshall med basishall i sentrum.

Våre kommune representanter i Halden

Nils Sagstuen

Kommunestyrerepresentant

Mobil: xxx xx xxx
Per Kristian Dahl

Kommunestyrerepresentant

Mobil: xxx xx xxx
Laila Tajet Andersen

Kommunestyrerepresentant

Mobil: xxx xx xxx
Per Egil Evensen

Kommunestyrerepresentant

Mobil: xxx xx xxx

Styret i Halden Pensjonistparti

Nils Sagstuen
Lokalleder

Mail: nilsagstuen@gmail.com

Mobil: xxx xx xxx

Thomas Montelius
Kasserer

Mail: thomas@montelius.no

Mobil: xxx xx xxx

Egil Hult
1 Nestleder

Mail: granitt13@outllook.com

Mobil: xxx xx xxx

Lasse Moen
2 Nestleder

Mail: lasse@gjomobygg.no

Mobil: xxx xx xxx

Myrna Windahl
Sekretær

Mail: myrna@halden.net

Mobil: xxx xx xxx

Laila Tajet Andersen
Styremedlem

Mail: aga@halden.net

Mobil: xxx xx xxx

Per Egil Evensen
Styremedlem

Mail: pereven@online.no

Mobil: xxx xx xxx

Rolf Wilfred Olsen
Styremedlem

Mail: rolf.wilfred@gmail.com

Mobil: xxx xx xxx

Roar Gunther Andersen
Styremedlem

Mail: roargunther@outlook.com

Mobil: xxx xx xxx

Scroll to Top