Vi jobber for en bedre kommune

grimstad_original_rgb-1

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Grimstad kommune

Kommer .....

Styret i Grimstad Pensjonistparti

Finn Gustavsen

Lokalleder

Mail:fingust@online.no

Mobil: 417 59 367

Anbjørg Lea Gustavsen

Styremedlem

Mail:

Mobil:

Steinar Lea Gustavsen

Styremedlem

Mail:

Mobil:

Harrieth Lindset

Styremedlem

Mail:hml.lindset@gmail.com

Mobil: 482 35 560

Skroll til toppen