Vi jobber for en bedre kommune

Gjerstad_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Gjerstad kommune

Kommer .....

Våre kommune representanter i Gjerstad

Kommer........

Styret i Gjerstad Pensjonistparti

Solfrid Wasbråten

Lokalleder

Mail: solfridwasbraaten@hotmail.com

Mobil: 406 04 359

Anders Bakken

Nestleder

Mail:

Mobil:916 37 424

Bodil Olsen

Kasserer

Mail: bodilwolsen@gmail.com

Mobil: 901 05 362

Skroll til toppen