Vi jobber for en bedre kommune

Frogn_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindmøller i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Frogn kommune

PP Frogn arbeider for:

 • Eiendomsskatt er ikke løsningen og skal fjernes
 • Øke boligutbyggingstakten
 • Barnehage- og skolestrukturen opprettholdes
 • Lytte til næringslivets behov og støtte tiltak for å øke antall arbeidsplasser
 • Bygging av nytt hotell 
 • Gjenåpne kvistmottaket 
 • Øke antall ladestasjoner i Frogn
 • Øke antall pendlerparkeringsplasser
 • Sikre arenaer for kultur og idrettsutfoldelse i hele Frogn
 • Frivilligheten skal styrkes
 • Eldre skal sikres en trygg alderdom gjennom tjenester, boliger og valgfrihet til helsetjenester
 • Private aktører er et supplement til offentlige tjenester
 • Prioritere heltidsstillinger i skolen, helsevesenet og vi må tilsette flere sykepleiere
 • En effektiv eiendomsforvaltning, forholdet mellom eie og leie gjennomgås
 • Få kontroll over kommunens økonomi. Har du 10 bygg og har bare råd til 8 må du gjøre noe

Partipogram 2023 2027

Klikk på bildet for å lese

Klikk her for å laste ned i pdf format

Styret i Frogn Pensjonistparti

Ragnar Dahl
Lokalleder

Mail: ragnar.dahl@bfo.no

Mobil: 934 98 520

Bjørn Fuglestad
Nestleder

Mail: bjoefug@online.no 

Mobil: 922 22 683

Britt Phillips
Kasserer

Mail: bphillip@online.no

Mobil: 917 77 011

Jutamas Fuglestad
Styremedlem

Mail:nifug@online.no

Mobil: 959 02 191

Kristoffer V Grude
Styremedlem

Mail: kgrude@online.no

Mobil: 913 17 043

Skroll til toppen