Vi jobber for en bedre kommune

Elverum_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
PP_Pensjonistpartiet logo PP

Viktige saker i Elverum kommune

Helsehuset Elverum
Helsetjenester, fastlege, sykehjem, omsorgsboliger og bevare sykehuset i Elverum
bygder
Levende bygder, kollektivtransport/TT-kort, omkjøringsveier
eiendomsskatt
Boliger for alle og fjerning eller redusert eiendomsskatt
Barn og ungdom
Barn og unge, barnehager, skoletilbud inkludert høyskoler

Kommunestyrets spørretime

Ordfører:

Før påske sendte Eldrerådets leder brev til ordføreren vedr fjerning av busstoppene på rådhusplassen som følge av den kommende oppgraderingen av plassen. Eldrerådet beklager dette veldig sterkt, og ber om at saken behandles på nytt. Saken, sammen med støtte fra Høyre v/Yngve Sætre, er omtalt i Østlendingen like før påske. Også Pensjonistpartiet støtter Eldrerådet i denne saken. Vi kan ikke godta at det ikke skal være busstopp mellom Torvet og Kremmertorget, en strekning på nær 1 km.

Det oppfordres til stadighet at alle som har muligheten skal benytte eksisterende kollektivtransport. Det vil bety mindre svevestøv, redusert klimagassutslipp, og som en ekstra bonus redusert antall biler i sentrum. Pensjonistpartiet vil derfor i tilknytning til saken om busstoppene, påpeke det uheldige i at bybussene som går om Hanstad, Mastmoen og Søbakken, det vil si på østsiden av Glomma, ikke kjører om Skysstasjon på Vestad.

Vi tror at skal folk benytte seg av kollektivtransport, må det i det minste oppfattes som lettvint, effektivt og lønnsomt. At reisende fra våre bynære områder skal være nødt til å benytte to busser for å komme til Skysstasjonen, oppfattes av mange som tungvint, og resulterer ofte i bruk av egen bil eller drosje.

Ordfører, spørsmålet er kort og ukomplisert:

Pensjonistpartiet regner med at ordfører vil følge opp Eldrerådets henvendelse i dialog med Innlandstrafikk, og vil ordfører samtidig ta opp den problemstillingen som er beskrevet over?


Elverum, 30.03.2024 Turid Olsen

Gruppeleder Pensjonistpartiet

.

Kommunevalget 2023

Last ned partipogrammet til kommunevalget 2023 – her

Våre kommune representanter

Ernst Tore Bekken

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 988 75 137
Turid Olsen

Kommunestyrerepresentant

turid.olsen12@gmail.com
Mobil: 480 28 1997
Stig W. Jørgensen

Kommunestyrerepresentant

stigwjor@gmail.com
Mobil: 416 15 737

Kontrollutvalget i kommunen

Ida Mellesdal

Nestleder kontrollutvalget

ida.mellesdal@online.no
Mobil: 901 14 974

Styret i Elverum Pensjonistparti

Turid Olsen
Lokalleder

Mail: turid.olsen12@gmail.com

Mobil: 480 28 197

Ida Mellesdal
Nestleder

Mail: Ida.mellesdal@online.no

Mobil: 901 14 974

Unni Sofie Syversen
Kasserer

Mail:unni.sofie.syversen@outlook.com

Mobil: 468 81 843

Håkon Nielsen
Styremedlem

Mail: N/A

Mobil: 900 72 987

Vera Bråten
Styremedlem

Mail: braaten0@online.no

Mobil: 970 61 160

Frank Gunnersen
Styremedlem

Mail: frankiegunders@live.no

Mobil: 934 98 331

Stig W Jørgensen
Styremedlem

Mail: stigwjor@gmail.com

Mobil: 416 15 737

Rigmor Tangen
Sekretær

Mail: rigmor.h.tangen@gmail.com

Mobil: 408 78 843

Rune Marius Hermansen
Styremedlem

Mail: rmariu-h@online.no

Mobil: 480 70 618

Skroll til toppen