Vi jobber for en bedre kommune

Elverum_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
PP_Pensjonistpartiet logo PP

Viktige saker i Elverum kommune

Helsehuset Elverum
Helsetjenester, fastlege, sykehjem, omsorgsboliger og bevare sykehuset i Elverum
bygder
Levende bygder, kollektivtransport/TT-kort, omkjøringsveier
eiendomsskatt
Boliger for alle og fjerning eller redusert eiendomsskatt
Barn og ungdom
Barn og unge, barnehager, skoletilbud inkludert høyskoler

Kommunevalget 2023

Last ned partipogrammet til kommunevalget 2023 – her

Vår kommune representant i Elverum

Ernst Tore Bekken

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 988 75 137

Styret i Elverum Pensjonistparti

Turid Olsen
Lokalleder

Mail: turid.olsen12@gmail.com

Mobil: 480 28 197

Ida Mellesdal
Nestleder

Mail: Ida.mellesdal@online.no

Mobil: 901 14 974

Unni Sofie Syversen
Kasserer

Mail:unni.sofie.syversen@outlook.com

Mobil: 468 81 843

Håkon Nielsen
Sektretær

Mail: N/A

Mobil: 900 72 987

Vera Bråten
Styremedlem

Mail: braaten0@online.no

Mobil: 970 61 160

Frank Gunnersen
Styremedlem

Mail: frankiegunders@live.no

Mobil: 934 98 331

Stig W Jørgensen
Styremedlem

Mail: stigwjor@bbnett.no

Mobil: 416 15 737

Ernst Tore Bekken
Styremedlem

Mail: ernst_tore@yahoo.no

Mobil: 988 75 137

Rune Marius Hermansen
Styremedlem

Mail: rmariu-h@online.no

Mobil: 480 70 618

Scroll to Top