Vi jobber for en bedre kommune

standard_k-vefsn

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Vefsn kommune

Kommer .....

Våre kommune representanter i Vefsn

Kommer........

Styret i Vefsn Pensjonistparti

Roar Borgan
Lokalleder

Mail:ro-borg@hotmail.com

Mobil:976 85 024

Marit Salamonsen
Nestleder

Mail:

Mobil: 917 50 521

Hege Linnea
Kasserer

Mail:hlmoen@yahoo.com

Mobil: 950 03 540

Torill Inger Olsen
Sekretær

Mail: toriols@hotmail.no

Mobil: 957 67 528

Jonny Rasmussen
Styremedlem

Mail:

Mobil: 992 95 452

Skroll til toppen