Vi jobber for en bedre kommune

Kommunevåpen

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
PP_Pensjonistpartiet logo PP

Viktige saker i Eigersund kommune

egersund-2292989_1280
PP Eigersund ønsker et styrket hjemmehjelptjeneste
PP Eigersund ønsker økt satsing på kommunal psykiatriske hjelpetilbud
vindmøllen
PP Eigersund sier NEI til vindmøller, både i kommunen og ellers i landet
eiendomsskatt
PP Eigersund sier NEI til eiendomsskatt, både i kommunen og ellers i landet

PP Eigersund har pr dags dato ingen kommune representanter i Eigersund

Interrimstyre i Eigersund Pensjonistparti

Frank Evje Risa
Interrimstyreleder

Mail: frank_terje_evje_risa@hotmail.com

Mobil: 401 04 920

Scroll to Top