Vi jobber for en bedre kommune

Eidsvoll_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Kommunestyrevalget 2023

Viktige saker i Eidsvoll kommune

Full åpenhet i kommunen. Nei til lukkede «hemlige» møter. Dette har stadig vært gjennomført i Eidsvoll Kommune de senere år, dette er en uting. Politikere og innbyggerne må informeres.

Våre kommune representanter i Eidsvoll

Petter

Petter Engebretsen

Henning1

Henning I Opaker

Styret i Eidsvoll Pensjonistparti

Petter

Petter Engebretsen

Lokalleder

Mail: evel-oe@online.no

Mobil: 974 16 216

Hugo Aurdal

Nestleder/Sekretær

Mail: hugoaurdal@gmail.com

Mobil: 922 86 132

Henning I Opaker

Kasserer

Mail: hiveop@online.no

Mobil: 970 55 237

Frank Nyborg

Styremedlem

Mail: frank99nyborg@gmail.com

Mobil: 913 55 948

Toril Altenborn

Styremedlem

Mail:torilaltenborn@hotmail.com

Mobil: 926 49 536

Turid Berg

Varamedlem

Mail:turid.berg@icloud.com

Mobil:986 49 548

Skroll til toppen