Vi jobber for en bedre kommune

Eidskog_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Eidskog kommune

Kommer .....

Styret i Eidskog Pensjonistparti

Laila Gottenborg

Lokalleder

Mail: lgottenborg@ icloud.com

Mobil: 415 85 559

Liv Nygård
Sekretær

Mail: lnygaard1948@gmail.com

Mobil: 919 18 083

Ann Kristin Stangnes
Kasserer

Mail: stangnes.annkrristin@gmail.com

Mobil: 970 15 573

Pål Hauga
Styremedlem

Mail: phauga@online.no

Mobil: 457 66 376

Kanwal Arora
Styremedlem

Mail: kanvalarora1949@gmail.com

Mobil: 906 73 327

Skroll til toppen