Vi jobber for en bedre kommune

drammen_kommune

Viktige saker for PP sentralt

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindmøller i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Drammen kommune

PP-drammen2

Verdig eldreomsorg:

 • JA til bygging av Krokstad sykehjem med viktige funksjoner
 • JA til boliger for eldre til selvkost eller på utleiebasis, slik at alle som ønsker det har råd til å bo i egen bolig
 • JA til at de eldre som er i stand til og ønsker det skal kunne bo hjemme hele livet. Ensomheten ved dette kan løses ved at det etableres gode møteplasser i alle institusjoner, også ved Krokstad sykehjem
 • JA til at samhandlingsreformen skal fungere etter intensjonsprinsippet, ikke etter tilfeldighetsprinsippet
 • NEI til eldreomsorg som salderingspost i budsjettene
PP-drammen1

Sårbare barn og unge:

 • JA til gratis bruk av friområder, steder for idrett og lek, turer og annen trivsel i alle kommunedeler
 • JA etablering av et utvidet fritidskort eller et fritidsfond for sårbare barn og unge
 • JA til etablering av boliger tilpasset unge mennesker i etableringsfasen
 • JA til Åskollen skole
PP-drammen3

Demokrati og medbestemmelse:

 • JA til at innbyggerne skal være med å bestemme hva de folkevalgte skal mene i de største sakene
 • JA til at nærutvalgene må vitaliseres og lyttes til
 • NEI til symbolpolitikk
PP-drammen4

Verdiskapning og nye arbeidsplasser:

 • JA til økt verdiskapning gjennom utvikling av levende sentrum i Drammen, Mjøndalen og Svelvik
 • JA til kartlegging av kritiske suksessfaktorer for utviklingen av eksisterende næringsliv og tilrettelegge for nyskaping
 • NEI til utbygging av Travbanen på Åssiden på grunn av kvikkleire klassifisert i fareklasse 5. Området må grundig utredes av de beste geologiske miljøene som finnes nasjonalt og internasjonalt.
  Det er kun tre ting som gjelder i denne saken: SIKKERHET, SIKKERHET, SIKKERHET for Åssidens befolkning.
  Pensjonistpartiet Drammen vil aldri godta noen risiko når det gjelder folks liv og helse.
 • NEI til Juve tømmerterminal

Styret i Pensjonistpartiet Drammen

Randi Eng

Lokalleder

Mail: randi.eng@outlook.com

Mobil: 952 25 799

Geir Kato Blom
Nestleder

Mail: geir.kato.blom@ebnett.no

Mobil: 913 46 901

Øivind Fjeldheim
Kasserer

Mail: oeivind.fjeldheim@gmail.com

Mobil: 997 59 923

Ingvild Øgrim Harstad
Styremedlem

Mail:ingvild2223@hotmail.com

Mobil: 905 87 027

Knut Erik Christophersen
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Anne Kristine Hanselmann Erikstad
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Skroll til toppen