Vi jobber for en bedre kommune

Bygland_komm

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Bygland kommune

Kommer .....

Styret i Bygland Pensjonistparti

Knut William Bygland

Lokalleder

Mail: bygland@online.no

Mobil: 928 84 416

Ivar Harry Dahl

Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Birgit Langeid Dahl

Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Anne Marie Ingebretsen

Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Skroll til toppen