Vi jobber for en bedre kommune

Bjørnafjorden_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Bjørnafjorden kommune

Kommer .....

Våre kommune representanter i Bjørnafjorden

Kommer........

Styret i Bjørnafjorden Pensjonistparti

Karl Gustav Opsahl

Lokalleder

Mail: kgop@fusi.no

Mobil: 951 38 221

Jan Møller Nielsen

Nestleder

Mail:

Mobil: 123 45 678

Beathe Cesilie Birkeland

Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Stig Rød Aasberg

Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Knut Amundsen

Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Skroll til toppen