Vi jobber for en bedre kommune

bergen

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Program kommunevalget 2023

Styret i Pensjonistpartiet Bergen

Dag Heggelund

Lokalleder

Mail: dagheggelund@gmail.com

Mobil: 901 90 465

Olav Sørfonn

Styremedlem

Mail: olavsoe@online.no

Mobil: 906 15 830

Tor Odvar Løland

Styremedlem

Mail: torodvar.loland@hotmail.com

Mobil: 917 15 433

Per Inge Vannebo

Styremedlem

Mail: pvannebo@online.no

Mobil: 481 71 399

Kjartan Iversen

Styremedlem

Mail: kjartan@iverstek.no

Mobil: 900 80 515

Skroll til toppen