Vi jobber for en bedre kommune

bergen

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Program kommunevalget 2023

Styret i Pensjonistpartiet Bergen

Per Inge Vannebo

Lokalleder

Mail:pvannebo@onlin.no

Mobil: 481 71 399

Tom Ove Koteng Monsen

Gruppeleder / Bystyrerepresentant

Mail:tom-ove.monsen@bergen.kommune.no

Mobil: 977 28 280

Anne Margrethe Grøneng Brandal

Styremedlem

Mail: brandalamg@gmail.com

Mobil: 464 71 280

Neelam Rani Verma Bhatia

Styremedlem

Mail:vermabhatia@hotmail.com

Mobil: 911 84 295

Jan Petter Moe

Styremedlem

Mail: janpetter@duus.cc

Mobil: 932 48 434

Eva Monica Koteng Monsen

Styremedlem

Mail:monica.monsen@bergen.kommune.no

Mobil: 411 64 691

Bente Charlotte Larsson

Styremedlem

Mail:bcharlottel@hotmail.com

Mobil: 990 03 249

Tor Odvar Løland

Vara

Mail:toroddvar.loland@hotmail.com

Mobil: 917 14 433

Skroll til toppen