Vi jobber for en bedre kommune

1200px-Bærum_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Bærum kommune

pexels-faik-akmd-1025469
Bærum sykehus
Vi vil påvirke organiseringen av Vestre Viken HF slik at Bærum sykehus får en mer selvstendig stilling som fullverdig sykehus med lokal ledelse og et bredt tilbud 
pensjonist
Pleie og omsorg
Vi har fokus på at det er godt samsvar mellom Bærums befolknings behov for pleie- og omsorgstjenester og det tjenestetilbudet Bærum kommune til en hver tid kan tilby, både hva angår kvantitet og så vel som kvalitet.
Trygghet
Vi vil at Asker og Bærum får sitt eget nærpoliti med egen ledelse slik at nærpolitireformen skal kunne virke etter sin hensikt. Befolkningsmessig er det klart grunnlag for dette.
pexels-faik-akmd-1025469
Samferdsel
Vi ønsker å unngå at Bærums befolkning må betale ekstra, lokal bomavgift for finansiering av ny E18. Dette er en riksvei som i hovedsak skal ha statlig finansiering. Kommunen skal ikke deles opp i «lommer» hvor man må betale for å kjøre fra et område i kommunen til et annet.

Se også egen side for Pensjonistpartiet i Bærum  www.pp-baerum.no

Våre kommune representanter i Bærum

Kjell Ole Heggland

Gruppeleder kommunestyret

Mobil: 950 87 023
Hans Kristian Aag

Vara til kommunestyret

Mobil: 922 02 519
Pamela Hill Griffiths

Vara til kommunestyret

Mobil: 924 37 553

Styret i Bærum Pensjonistparti

Svein Sørlie
Lokalleder

Mail: svein.soerlie@gmail.com

Mobil: 909 86 322

Hans Kristian Aag
Nestleder

Mail: ha-aag@online.no

Mobil: 922 02 519

Pamela Hill Griffiths
Styremedlem

Mail: catzycat@gmail.com

Mobil: 924 37 553

Astrid Hagevold Johansen
Styremedlem

Mail: astridhj81@gmail.com

Mobil: 986 64 048

Helge Bostad
Vara

Mail: hebostad@online.no

Mobil: 951 18 340

Gaute Dagestad
Vara

Mail: gaute.dagestad@hotmail.com

Mobil: 952 02 606

Skroll til toppen