Vi jobber for en bedre kommune

Viktige saker for PP sentralt

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindmøller i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Askøy kommune

vatnavatn
Gjengroing av Vatnavatnet Vi må få på plass en ordning med vedlikehold av parker og skoleplasser
pensjonist
Vi har 469 minstepensjonister i  Askøy –  PP ønsker å hjelpe disse over fattigdomsgrensen – og gi strømstøtte til disse
Askøy trenger 300 flere omsorgsboliger – regjeringen vil kutte husbankens støtte.
Kollevåg – badestrand på  søppelplass. PP krever opprydding i  farlig avfall

Viktige saker inn mot kommunevalget 2023

 • Få fart på Askøy, vi sier ja til alle tiltak som tar Askøy inn i fremtiden på en god måte
 • Ha byggestart på Erdal Skole og arbeide for utvidelse av Strusshamn og Hanøy skole
 • Prioritere helse og omsorgstilbudene i Askøy
 • Redusere alle kommunale avgifter for aleneboende og endre beregningssystemet.
 • Bygge flere omsorgs- og pleieplasser i Askøy
 • Bygge flere seniorboliger og øke boligbygging i bygdene
 • Utvide tilbudet innen fysio- og psykisk helse, samt styrke rusomsorgen
 • Sikre vedlikehold av skoler, barnehager og kommunale omsorgsboliger og bygg
 • Ha kommunale tjenester på nordre Askøy, eks. fysioterapi, frivilligsentral – o.l.
 • Stimulere kulturen, frivilligheten, lag og organisasjoner med økte midler
 • Sikre arealer til friluftsliv, idrett og turløyper
 • Arbeide for smidigere trafikkløsninger med bl.a. flere innfartparkeringsplasser
 • Arbeide for en sunn kommuneøkonomi, der vi setter tæring etter næring.
 • Arbeide for at det blir ryddet opp i miljøførurensinger, eks. i Kollevåg, Monopol m.fl.
 • Sikre arealer og legge til rette for et godt og variert næringsliv.
 • Ha fart på veisikringen av farlige skoleveier eks, til Træet og Hetlevik skole

Våre kommune representanter i Askøy

Kurt J Hæggernæs

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 908 66 151
Ann- Christine Mikkelsen

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 991 25 786

Styret i Askøy Pensjonistparti - 2023

Jan Ove Berntsen
Lokalleder

Mail: jan.ove@berntsens.no

Mobil: 932 44 557

Grethe Irene Fløholm Hæggernæs
Styremedlem

Mail: grethe.heggernes@online.no

Mobil: 951 70 399

Rune Steffensen
Styremedlem

Mail: rusteff@hotmail.com

Mobil: 950 53 353

Ronny Odland
Styremedlem

Mail: ronny_odland@hotmail.com

Mobil: 901 15 635

Jorunn Haugland Saroea
Styremedlem

Mail: jhsaroea@gmail.com

Mobil: 970 68 069

Scroll to Top