Vi jobber for en bedre kommune

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Askøy kommune

vatnavatn
Gjengroing av Vatnavatnet Vi må få på plass en ordning med vedlikehold av parker og skoleplasser
pensjonist
Vi har 469 minstepensjonister i  Askøy –  PP ønsker å hjelpe disse over fattigdomsgrensen – og gi strømstøtte til disse
Askøy trenger 300 flere omsorgsboliger – regjeringen vil kutte husbankens støtte.
Kollevåg – badestrand på  søppelplass. PP krever opprydding i  farlig avfall

Klikk på bildet over for å lese Askøymagasinet 1 – 2023 (eller klikk under for å laste den ned i PDF format)

Program for kommunevalget 2023

Vår kommune representant i Askøy

Grethe Hæggernæs

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 908 66 151

Styret i Pensjonistpartiet Askøy - 2024

Jan Ove Berntsen
Lokalleder

Mail: jan.ove@berntsens.no

Mobil: 932 44 557

Grethe Irene Fløholm Hæggernæs
Kasserer

Mail: grethe.heggernes@online.no

Rune Steffensen
Styremedlem

Mail: rusteff@hotmail.com

Ronny Odland
Styremedlem

Mail: ronny_odland@hotmail.com

Else Skage
Styremedlem

Mail: elsska@online.no

Marie Thorsen
Vara
Johannes Kleppestø
Vara
Jan-Erik Strømsnes
Vara
Skroll til toppen