Vi jobber for en bedre kommune

Asker_komm_nytt_våpen

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Asker Kommune er er den kommune i Norge som har den lengste kystlinjen på hele 182 km, som grenser mot Oslofjorden i øst og Drammensfjorden i Vest.

Viktige saker i Asker kommune

tre-stilk-188x300

Miljø:

Det er viktig for en kommune med levende fjorder, derfor er vi spesielt opptatt med å  verne liv og miljø i våre fjorder. 
oslofjord
Samferdsel
Det er viktig for miljø og samferdsel at det blir bygget bro eller nytt tunnel løp under Oslofjorden. Det vil bidra til bedre bomiljø langs E-18 og E-6 ikke minst i gjennom Drammen og Oslo.
Helse og omsorg
Vi i Asker PP er veldig opptatt at utviklingen av Demenssaken i alle aldre. Vi opplever stadige at personer allerede før 50 årene utvikler demens
Boformer
Asker kommune må styre boligbyggingen i retning av flere aldersvennlige boliger i sentrale områder, nær transport knutepunktene for buss og tog.

Våre kommune representanter i Asker

Asker PP har pr dags dato har ingen i Kommunestyret, men derimot et medlem i Hovedutvalget for Velferd og et varamedlem i Hovedutvalget for Samfunnssaker.

Styret i Asker Pensjonistparti

Arne-Edvard Torvbråten
Lokalleder

Mail: arne.torvbraten@gmail.com

Mobil: 901 50 654

Sigmund Hole
Nestleder

Mail: sigmund.hole@online.no

Mobil: 909 92 298

Kjell Sandanger
Kasserer

Mail: kjellsandanger@gmail.com

Mobil: 970 32 417

Knut Erik Christophersen
Styremedlem

Mail: knuerchr@online.no

Mobil: 976 15 557

Henrik Thrana
Styremedlem

Mail: henrik@hthrana.no

Mobil: 907 67 690

Scroll to Top