Vi jobber for en bedre kommune

Asker_komm_nytt_våpen

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Asker Kommune er er den kommune i Norge som har den lengste kystlinjen på hele 182 km, som grenser mot Oslofjorden i øst og Drammensfjorden i Vest.

Viktige saker i Asker kommune

eldre
Helse og omsorg
Vi i Asker PP er veldig opptatt at utviklingen av Demenssaken i alle aldre. Vi opplever stadige at personer allerede før 50 årene utvikler demens
løiten
Boformer
Asker kommune må styre boligbyggingen i retning av flere aldersvennlige og  for boliger for førstegangs etablering i sentrale områder, nær transport- knutepunktene for buss, tog og båt. 
 
 
tre-stilk-188x300

Miljø:

Det er viktig for en kommune med levende fjorder, derfor er vi spesielt opptatt med å  verne liv og miljø i Oslofjorden og Drammensfjorden. 
oslofjord
Samferdsel
Det er viktig for miljø og samferdsel at det blir bygget bro eller nytt tunnel løp under Oslofjorden. Det vil bidra til bedre bomiljø langs E18 og E134 ikke minst i gjennom Drammen og Oslo.

Pensjonistpartiets 2 nye representanter i Asker kommunes folkevalgte organer

Harald C Ødemark

I kommunestyret sitter en representant, Harald Conrad Ødemark.  Harald sitter også i Kontrollutvalget og er en av 2 representanter som sitter i begge organer. 

Som vararepresentant i kommunestyret har vi Thor Steinar Haaseth. Tillegg sitter Thor Steinar i utvalget for Velferd, samt medlem i eldrerådet. 

Thor S. Haaseth

Vi er dermed i denne perioden godt representert i Asker Kommune. Vi vil imidlertid ikke hvile på laurbæret. Vi tar sikte på ytterligere  representasjon ved neste korsvei. Den første blir om 2 år, hvor vi ønsker å få på plass en representant til Stortinget. Dette krever ytterligere innsats fra vår gruppe samt i de resterende lokallag og fylker. 

Vi trenger da flere hender å del oppgavene på, så føler du på deg at du vil yte et bidrag. Kanskje ikke inn i noen organer med ved å bidra i diskusjonsgrupper, styret eller andre fora, så ta kontakt med leder av Asker Pensjonistparti , Thor Steinar Haaseth. 

 

Asker pensjonistparti ønsker å takke alle medlemmer og bidragsytere for alt arbeid som er gjort.

Vi ønsker alle en solskinnsrik vår og en glitrende påske, når vi endelig kommer ditt.

Styret i Asker Pensjonistparti

Thor Steinar Haaseth

Lokalleder

Mail: post.askerpp@gmail.com

Mobil: 916 79 394

Harald C. Ødemark
Nestleder

Mail:harald658@gmail.com

Mobil: 900 36 218

Kjell Sandanger
Kasserer

Mail: kjellsandanger@gmail.com

Mobil: 970 32 417

Knut Erik Christophersen
Styremedlem

Mail: knuerchr@online.no

Mobil: 976 15 557

Arne-Edvard Torvbråten
Styremedlem

Mail: arne.torvbraten@gmail.com

Mobil: 901 50 654

Skroll til toppen