Vi jobber for en bedre kommune

arendal

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
Klikk på bildet over for å se vårt pogram

Styret i Arendal Pensjonistparti - 2023

Geir Støylen

Lokalleder

Mail: arendalpensjonistparti@gmail.com

Mobil: 410 32 009

Arne Martin Thorbjørnsen
Nestleder

Mail: arne@sorspedisjon.no

Mobil: 906 05 109

Harriet Lindseth
Kasserer

Mail: hml.lindset@gmail.com

Mobil: 482 35 560

Liv Reiersølmoen
Styremedlem

Mail:

Mobil: 900 76 745

Jon Lindseth
Styremedlem

Mail: lindsetj@gmail.com

Mobil: 957 05 307

Skroll til toppen