Representativt Landsmøte 2020

Pga uttakstillingen ved Corvid - 19, har vi i PP valgt å avlyse ordinært Landsmøte og gått for en løsning med Representativt Landsmøte.

Detaljer

Dato lørdag 26. september 2020
søndag 27. september 2020
Kalender Landsmøte

Sted

Kjøreinstruks Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 JESSHEIM www.choice.no