Vi har vedtekter med tilhørende Instrukser som alle våre tillitsvalgte skal sette seg inn i, Vi har også Håndbok for tillitsvalgte som skal til revidering. Våre dokumenter er for å hjelpe de tillitsvalgt i jobben de er valgt til.