Pensjonistpartiet
Telefon nr 97337788
Postadresse

Jærveien 249
Postboks 3036
4392 SANDNES

Org nr

985130590