Vi må spare på en annen måte enn å legge ned skole

Vi må spare på en annen måte enn å legge ned skole

Publisert av Lokal Politiker den 05.09.20.

Forfatter: Lene Kristine Eikeland, kommunestyremedlem i Ringsaker for PP

Vi må gjøre noen kloke beslutninger i oppvekstkomiteen nå.

Skiltene slo imot oss når vi ankom Mesnali for møtet i oppvekstkomiteen i morges. Klumpen kom umiddelbart i halsen og tårene måtte holdes tilbake. Det stod masse mennesker langs gaten, røde kors, brannmenn, ambulansen stod der med blålys. Euli Maurer, leder for FAU ved Messenlia skole kunne senere informere oss om at mange i bygda hadde tatt seg fri fra jobb i flere timer for å ta imot oss denne dagen… Det var sterkt….

Kan vi skjønne hvor viktig dette er for innbyggerne i Mesnali? Ja. Det forstår vi klart og tydelig, spesielt etter dagens befaring. I et samfunnsøkonomisk perspektiv henger alt sammen med alt. Innbyggere i nordre Ringsaker, både ved Mesnali og Lismarka har sitt by-sentrum i Lillehammer. Mange jobber i Lillehammer. Lillehammer sentrum er ca 10 minutter unna. Noen jobber på Sjusjøen. For disse blir en kjørevei via Brøttum eller Åsen en enorm omvei til eller fra jobb.

Vanskelig med nye ansatte

Som Maurer sa under møtet; Det er heller ingen naturlig gjennomkjøring via Brøttum. Ingen passerer Brøttum, med mindre de skal dit. Det er stor bekymring knyttet til tap av arbeidstakere i fjellet dersom skolen blir nedlagt. De frykter at kjørevei til og fra SFO langt unna i helt feil retning på morgenen vil medføre at ansatte må slutte, fordi de ikke vil rekke å komme på jobb tidnok, at det blir vanskelig å rekruttere nye ansatte også videre. I tillegg er den store frykten mangel på tilflytting dersom skolen blir nedlagt. Både Lisarka og Mesnali; de spår at mange vil foretrekke flytting til Lillehammer og Søre Ål, som er like ved Lismarka, fremfor å reise sørover i Ringsaker.

Søre Ål har nettopp bygget en ny barneskole og har etablert et stort nytt boligområde med mye byggevirksomhet. Innbyggerne i Mesnali genererer skattekroner inn i kommunekassa. Dersom de flytter ut av kommunen vil også disse skatteinntektene gå tapt. Undertegnede stilte spørsmålstegn ved hvorfor kommunen ikke har promotert Mesnali mer som et attraktivt sted å bo, tatt i betraktining den massive markedsføringen og promoteringen av «Destinasjon Sjusjøen»? Det er ca 5 minutters tur fra Mesnali opp til Natrudstilen alpinanlegg! Sjujsøen er ansett som muligens Norges beste langrennseldorado! –Både sommer og vinter! Hvorfor markedsfører ikke Ringsaker kommune at det er attraktive skoletilbud og boligområder i nærheten av dette eldoradoet?

Bo på hytta?

Nå som det er åpnet for at hytteeiere på Sjusjøen kan ha fast bostedsadresse på hyttene sine, skulle en kunne tenke at dette kunne være attraktivt også for småbarnsfamilier? Hvorfor markedsføres det ikke mer at det er mulig å bo på hytta? Mesnali er en forholdsvis ny skole! En FIN skole! De har uteskole, de er aldersdelte –en suksessfaktor, de har stort fokus på teater og skuespill! Elevene som presenterte skolen på vegne av elevrådet i dag, var trygge og utadvendte, med både sjarm og glimt i øyet! De var ikke redde for å snakke foran oss, ei heller for å gi oss svar på våre spørsmål.

 

Skolebyggene har gode rom, lyse rom. De har en sløydsal mange andre skoler bare kan drømme om. Et helt skolebygg er nå ledig for flere elever, da skolen har en kapasitet for hele 150 elever! Det er en lun atmosfære der. Koselig. Ingen sterile kalde rom. Du kjenner at du senker skuldrene i omgivelsene. Det overrasker meg stort, etter dagens befaring, at rådmannen har anbefalt denne skolen nedlagt. Admininstrasjonen kan neppe ha studert veinettet med en forståelse av hvor folk kjører når de skal på jobb kontra kjørevei til og fra skole i sammenheng med levering og henting i ulike retninger.

Logistikken er glemt

Logistikk og hverdagslivet til menneskene i dette området har de nok ikke hatt med i sin vurdering. Folks hverdag er selve livet. Det er som FAU sa på Lismarka i går; minuttene teller for barnefamilier. Ti-15 minutter ekstra i bil i den ene eller andre retningen, -det betyr utrolig mye. Og det spiser opp mye verdifull tid som heller kunne vært brukt på andre ting. Mye av barnas tid vil gå med på buss og taxi-kjøring. -Noe som naturligvis ikke er hensiktsmessig.

Både Brøttum og Ringsaker almenning jobber med regulering av boligområder i Mesnali og tomtesalg på disse. Noen har allerede mange tomter ute for salg og flere er solgt på kort tid. Ønsket nå er at Ringsaker kommune promoterer Mesnali som en attraktiv plass å bo, med umiddelbar nærhet til Sjusjøen (og kort avstand til Lillehammer sentrum.) Fasilitetene ved å bosette seg på fritidsboligen på Sjusjøen bør også være en del av markedsføringspakken til «Destinasjon Sjusjøen» fremover. Det er tross alt mer attraktivt for en kommune med fritidsboliger som er bebodd, enn utleiehytter. Bebodde fritidsboliger genererer både tilskudd og skatteinntekter, samt mer inntekter til lokalt næringsliv. –Og ikke minst arbeidskraft.

Vi må gjøre noen kloke beslutninger i oppvekstkomiteen nå, og videre i formannsskap og kommunestyre. Nedlegging av skoler er mest sannsynlig ikke reversibelt. Når jeg ser hvor viktig skolene er for innbyggerne, for deres familieliv, hverdag, trivsel, tidsbruk, bedrifter m.m. så tenker jeg at denne besparelsen som kommunen trenger, må vi finne et annet sted enn i nedlegging av skoler.