Vær litt mer kliniske nå for å forebygge smitte

Vær litt mer kliniske nå for å forebygge smitte

Publisert av Lokal Politiker den 26.11.19. Oppdatert 03.06.20.

Forfatter Lene Kristine Eikeland, Fylkessekretær Pensjonistpartiet Innlandet

Det snakkes hele tiden om hyppig håndvask og god håndhygiene som mest effektivt tiltak mot smitte. 

Men hva gjør vi når vi for eksempel kommer inn i et møterom? Jo, selvsagt tar vi hele hilserunden! Håndhilser med hver og en. Før vi setter oss til og spiser en kjeks til kaffen.
Uten å være verken lege eller helsepersonell, vil jeg komme med en anbefaling om å kutte ut høflighetsfraser som håndhilsning nå. Registrerer at ungdommen frarådes klemming ved enkelte skoler rundt omkring i landet, det er også et forebyggende tiltak vi bør følge her i distriktet framover.

Generelt bør vi alle forsøke å være litt mer kliniske enn vi normalt er, holde litt mer avstand og ikke føle oss uhøflige over å unngå f.eks. håndhilsing.
Det er faktisk i orden å entre et rom, løfte hendene og si; «ingen klemming eller håndhilsing pga. corona!»

Det er en epidemi som herjer og det forventes mange smittede. Mange får lette eller nesten ubetydelige symptomer, men kan fortsatt bringe smitte videre.

Så nå må vi tenke på egen og andres helse i forhold til smittevern. Som statistikken viser, er det de svake og eldre som i størst grad har fått alvorligst utfall.
Vi håper så mange som mulig klarer å holde seg friske og at vi slipper å miste noen.


  
  
  
Bilde hentet fra Bergenkommune.no