Til ordførere i grenseliggende kommuner i Innlande

Til ordførere i grenseliggende kommuner i Innlande

Publisert av Lokal Politiker den 30.07.20.

Forfatter: Gunn Marit Lindmoen, PP-Våler i Solør. 

Med blikk på at en grense nå er åpnet, grensen til Vârmland i Sverige, håper vi med vedlagte opprop å få til en særdeles viktig felles og annerledes dugnad for å påvirke norske myndigheter til å sette ned avgifter på en rekke varer som nordmenn drar til utlandet for å kjøpe billigere. Denne vanskelige "Coronatiden" med nedstegning av samfunnet, og nedlagte arbeidsplasser, og økt ledighet, mener vi i Pensjonistpartiet Våler at tiden er mer enn moden for å ta et felles løft for å få redusert avgiftnivået på  en del rekke handelsvarer. Begrunnelsene er flere også, nevnt i brevet.

 Det er å håpe på at alle grensekommuner står sammen om en felles uttalelse på å få til dette. Får man  regionuttalelser på dette, øker trykket ytterligere, så Pensjonistpartiet Våler foreslår også at saken løftes dit.   

 Med takk på forhånd, og et ønske om en frisk og fortsatt god sommer til alle!