Tanker rundt selvangivelsen for 2019

Tanker rundt selvangivelsen for 2019

Publisert av Lokal Politiker den 17.04.20. Oppdatert 08.05.20.

Forfatter: Anne Grethe Thorstensen


Noen tanker etter at jeg ordnet selvangivelsen for 2019.

Da jeg gikk igjennom selvangivelsen min for 2019 og satte inn megler taksten på boligen min, kom den nye formuesverdien opp. Den var ikke som jeg hadde forventet. Etter at jeg hadde ganget den med 4, slik Malvik kommune hadde gjort med min gamle formuesverdi. Kom ikke samme tallet opp som det jeg la inn som dokumentert markedsverdi.

 

Jeg tok kontakt med Skatteetaten, for å høre om det det var noe feil og hvorfor den var høyere enn det jeg hadde forventet.

Der fikk jeg opplyst at formuesverdien er 30% av beregnet markedsverdi/dokumentert markedsverdi (takst).

Når Malvik kommune ganger formuesverdien med 4 blir ikke det 100% av boligverdien, men 120% (4x30%)

 

Når Malvik kommune skal bruke min nye formuesverdi som ble 1 365 000,- (som er regnet ut fra megler taksten på kr. 4 550 000,- av Skatteetaten), får de en boligverdi på kr. 5 460 000,- Noe som blir nesten 1 million over Megler taksten på min bolig.

 

Malvik kommune skrev i brevet til boligeierne i slutten av februar, at det «bare» skal skrives ut eiendomsskatt på 70% av boligverdien. Reduksjonen på 30% er obligatorisk etter eiendomsskatteloven §8C-1.

Vi som boligeiere må kunne forvente at kommunen regner ut riktig boligverdi når de bruker skatteetatens formuesverdi. At de innhenter nødvendig informasjon fra Skatteetaten på hvor stor % formuesverdien er av beregnet markedsverdi/dokumentert markedsverdi (takst). Formuesverdien er 30% (opplyst på telefon av Skatteetaten), ikke 25% som Malvik kommune har brukt.

 

Jeg forventer at noen av de aktive lokalpolitikerne i Malvik kommune tar tak i dette.

Opplysningene kan hentes inn ved å ringe Skatteetaten (som jeg gjorde).

Jeg forventer at Kommunestyret blir informert om hvorfor Malvik kommune ikke har regnet ut fra at formuesverdien fra Skatteetaten er 30%.

Hva har Malvik kommune tekt å gjøre med dette?

 

Til dere som skal endre boligverdien/formuesverdien på boligene.

- Dere må endre for 2018 og 2019 (fikk det opplyst på telefon fra Skatteetaten)

- Malvik kommune bruker formuesverdien fra selvangivelsen for 2018 når de regner ut boligverdien og beregner eiendomsskatten de nå har skrevet ut. Anbefaler å se om formuesverdien for 2018 er riktig og endre den hvis den ikke er riktig for din bolig.

- Du må endre boligverdien/formuesverdien på selvangivelsen for 2019, slik at den blir riktig for 2019 og framover. Det er den Malvik kommune kommer til å benytte neste år.

- Har du sendt inn selvangivelsen for 2019, kan du fortsatt endre boligverdien/formuesverdien for 2019.

- Anbefaler å ringe Skatteetaten om det er vanskelig å finne fram eller forstå hva som skal være med/endres.

 

Anne Grethe Thorstensen

Pensjonistpartiet Orkland