Storviltlinje i Solør/Innlandet

Storviltlinje i Solør/Innlandet

Publisert av Fylkes politiker den 18.06.20.

Forfatter Helge Thomassen, Pensjonistpartiet Innlandet

Fylkestinget i Innlandet vedtok etter et forberedt forslag fra Pensjonistpartiet (Pp), å støtte arbeidet med å etablere et helt nytt utdanningstilbud, ei nasjonal Storviltlinje i tilknytning til Solør VGS. Åtte av ni parti som er representert i fylkestinget støttet forslaget fra PP.  Høyre var eneste parti som gikk mot forslaget. De argumenterte med at det ikke var behov for en slik utdanning. De var i samme fylkesting helt tydelig på at de i fremtidig budsjettbehandling vil flytte penger fra utdanning til vedlikehold av veinettet.

Å etablere et slikt utdanningstilbud kommer ikke av seg selv. Det er mange som har jobbet hardt for det både lokalt, regionalt og sentralt. Ordfører og varaordfører fra Åsnes har orientert stortingspolitikerne fra Hedmark om prosjektet. De støtter det helhjertet og ser helt klart verdien av å etablere et slikt tilbud i vår region for å skape et større mangfold i utdanningstilbudet i Innlandet og landet for øvrig. En slik støtte er helt vesentlig i den videre prosess opp mot både Utdannings- Kunnskapsdepartementet.

I debatten kom det frem mange gode momenter for å etablere et slikt utdanningstilbud i vår region. Det ble fremhevet at vedtaket er en «gledens dag» for Innlandet og hvor viktig skog og jakt er forankret i vårt fylke, spesielt i Solør.

Pensjonistpartiet takker alle bidragsytere som har jobbet hardt for å realisere dette tilbudet.