Sammenhengende nedgang i kjøpekraften.

Sammenhengende nedgang i kjøpekraften.

Publisert av Tone Johannessen Coucheron den 18.08.20.

Forfatter: Edward Terjesen, Bystyremedlem for Pensjonistpartiet

Tone Coucheron, Partileder for Pensjonistpartiet

Pensjonistene hadde forhandlingsrett på alderspensjonen i folketrygden fram til 2011! Protokollen for oppgjøret ble behandlet av Stortinget som skulle ta ansvar for det endelige resultatet. I 2011 ble forhandlingsretten erstattet med drøftingsrett. Noe som fungerer svært dårlig for pensjonistene. Resultatet av drøftingene blir ikke lagt fram for Stortinget. Derfor må pensjonistene få forhandlings retten tilbake!

Utgangspunktet for trygdeoppgjøret er gjennomsnittlig lønnsvekst i lønnsoppgjøret fratrukket 0,75 prosent! Dette har resultert i at pensjonistene taper kjøpekraft. I tillegg forutsetter den nåværende beregnings metode at reallønnsveksten er på minst 1,5 prosent. Noe den ikke har vært siden 2014. Dette har resultert i enda større tap for alderspensjonistene!

Pensjonistene har gjennom et langt arbeidsliv bidratt til samfunnsutviklingen. Pensjonistene har betalt inn alt som er blitt pålagt, i visshet om at en skulle få glede og nytte av de pensjoner som det er opparbeidet rett til!

Pensjonistene har de samme utgiftene som alle andre. Hvorfor skal da ikke pensjonistene få ta del i lønnsutviklingen på lik linje med alle andre? Underreguleringen må fjernes og løpende pensjon må reguleres etter reallønnsvekst!

Underreguleringen på 0,75% og nåværende beregnings metode ble i sin tid innført av den sosialistiske regjeringen med Jens Stoltenberg som statsminister og den borgerlige regjeringen med Erna Solberg som statsminister de siste 6 årene, har ikke gjort stort for å innføre en rettferdig pensjons reform. Ikke glem dette ved neste stortingsvalg!