Rådmannen kan endre innstilling om skole-nedleggin

Rådmannen kan endre innstilling om skole-nedleggin

Publisert av Lokal Politiker den 10.06.20.

Forfatter Lene Kristine Eikeland.

Det er lett å fatte beslutninger på økonomisk grunnlag. Tall er fine sånn, to streker under svaret så er vi der!

Men når skolestrukturen i nordre Ringsaker skal utredes nærmere og ses i en større sammenheng vil det nok dukke opp flere elementer som kan styrke bygdeskolenes status og bevaringsverdi. Samfunnsperspektivet og kost-nytte kan vi ikke styre unna.

Vi ønsker oss levende bygder og grender i Ringsaker og i likhet med tilflytting og attraktivitet til kommunen, kommer heller ikke dette gratis. For å opprettholde levende bygder og grender må det gjøres en innsats og tilrettelegges for det.

Én skole i Nordre Ringsaker

Vi har mange kloke hoder i administrasjonen og jeg gleder meg til å se resultatene de kommer frem til etter konsekvensutredningen oppvekstkomiteen bestilte sist onsdag.

Mjøssykehuset

Når Mjøssykehuset forhåpentligvis kommer til Moelv vil vi kunne få en tilflyttingsstrøm vi ikke hadde forestilt oss. NTNU på Gjøvik arbeider med å få tilrettelagt for medisinstudier ved institusjonen i fremtiden. Mjøssykehuset vil i den sammenheng mest sannsynlig få funksjon som universitetssykehus på sikt.

Når Mjøssykehuset forhåpentligvis kommer til Moelv vil vi kunne få en tilflyttingsstrøm vi ikke hadde forestilt oss.

Lene Kristine Eikeland
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det blir derfor viktig at det tas med i beregningen en økt tilflytting, økt behov for skoleplasser i Moelv, men også et økt behov for skoleplasser og tilflytting til grendene rundt Moelv. Alle ønsker ikke å bo midt i gryta.

 

I et fremtidsperspektiv vil Moelv få funksjon som et sentrum. Sykehuset vil trekke til seg tilreisende, arbeidere, besøkende. Det vil bli vekst i handelslivet. Den nye Mjøsbrua vil få en funksjon for effektiv transport og kommunikasjon mellom de tre mjøsbyene.

Spare seg til fant

Vi håper ikke å komme i en situasjon der tilflyttere velger Biri fremfor for eksempel Næroset. Det er flott på Biri også. Fin utsikt over Mjøsa mot Ringsaker er det og.

Det vil alltid være de som ønsker å bo mer landlig. Og for småbarnsfamilier vil tilgang til skoler være av betydning. Når alt kommer til alt er det det nære som er viktigst for folk flest.

Småskolene i Ringsaker må ikke legges ned

Så når vi snakker kroner og øre og sparing, er det noe med uttrykket å spare seg til fant. For i det øyeblikket vi snakker om besparelser i noe så verdifullt og viktig som barns skolegang, bør det ligge tungtveiende årsaker til grunn, og ikke kun flytting av tall. Det kan raskt bli tap i den andre enden.

Fra enebolig til leilighet

Tapt tilflytting og eventuell fraflytting fra kommunen på grunn av manglende skoletilbud bør det foretas en vurdering på. Hvor mange tapte tilflyttere/fraflyttere skal til for at det skal dekke driftskostnadene ved en skole?

Det mest ønskelige hadde vært om administrasjonen kunne arbeidet med strategier for attraktivitet og tilrettelegging for økt tilflytting i de mer landlige delene av kommunen også.

Skoledebatt i Ringsaker

Mange eldre flytter fra eneboliger i bygdene til leiligheter i sentrum. Leilighetene går unna. Men vi trenger også tilflytting til bygdene. En analyse på dette kunne vært interessant. En tilrettelagt arealplan for nybygg i utkantstrøk kunne vært fint. Hva slags mennesker ønsker å bo mer landlig? Hvilke interesser og behov har de? Kanskje trenger de større uteplass/tomter? Driftsbygning? Plass til stall eller fjøs? Mye handler om å imøtekomme behov. Men vi forventer selvsagt ikke en slik omfattende analyse nå.

Videre skoledrift

Vi gleder oss veldig til konsekvensutredningen er ferdig og saken legges frem på nytt til høsten. Det fine med forskning er at vi aldri vet hvor det fører oss, og når vi ser på konsekvenser vil det automatisk gi mange gode svar på hvordan en kan arbeide for å oppnå resultatene en ønsker.

Det store håpet er derfor at administrasjonen får noen overraskelser og igjen kan overraske oss med noen interessante og positive funn som kan lede til strategier som gir grobunn og interesse for videre drift av flere skoler i nordre Ringsaker og derav vekst, utvikling og liv i bygdene våre.