Programkomiteen ønsker innspill

Programkomiteen ønsker innspill

Publisert av Tone Johannessen Coucheron den 07.05.20. Oppdatert 09.06.20.

Programkomitè i Pensjonistpartiet er valgt og er i gang med arbeidet med nytt sentralt program.
I den forbindelse ønsker programkomiteen innspill fra dere ute i partiorganisasjonen.

Programmet må være ferdig slik at det kan vedtas på landsmøtet i 2020.
Medlemmer i programkomiteen er:

 

Ingebjørg Godskesen  Politisk Nestleder  

Kurt Hæggernæs        Vestland
Torbjørn Kvam            Trøndelag                       
Helge Thomassen        Innlandet   
Ole Kristian Fiksdal     Viken 

Vara     

Anne Grethe Torstensen Trøndelag

                  

                           

Vi skal snart ha vårt konstituerende møte og ber dere komme med innspill til det nye programmet innen 10. november.  Innspill sendes til iagodskesen@gmail.com

 

Mvh

Ingebjørg Godskesen
Politisk Nestleder