Pensjonsran.

Publisert av Lokal Politiker den 15.09.20.

Forfatter: Kjell Sandanger, Medlem PP- Asker

 Trygdeoppgjøret 2020 nok et pensjonsran for pensjonistene. De får lavere tillegg i sin pensjon enn prisstigningen. Dette har pågått fem av de siste seks år.. Det er lenge siden de har hatt reallønnsvekst.. Pensjonistene blir salderingsposten ved de årlige budsjettoppgjør. Det er en pågående prosess hvor pensjonistenes opparbeidede rettigheter angripes ved hjelp av Pensjonsreformen fra 2011, som skal reguleres i takt med lønnsveksten minus 0,75 %. Pensjonen er rettigheter som er opparbeidet gjennom et langt yrkesliv. Pensjonistene må ha trygghet for at disse rettighetene ikke skal angripes og forringes av myndighetene ved hver gitt anledning. Resultatet blir at pensjonistene ikke får ta del i velstandsutviklingen på samme nivå som samfunnet for øvrig, og det kan Pensjonistpartiet ikke aksepterer

Pensjonistpartiets krav er at underreguleringen på 0,75 % oppheves. Det enkleste og beste er at pensjonistene følger de yrkesaktive lønnsutvikling. Det er ingen grunn til at ikke pensjonistene skal ha samme generelle levekårsutvikling som de yrkesaktive. Vi må ikke glemme at det er pensjonistene som har jobbet frem og har lagt grunnlaget for vår velstand som alle i dag nyter godt av. Ofte leser vi i mediene og fra politisk hold at det blir stadig færre yrkesaktive som må fø på flere eldre i årene som kommer. Faktum er at vi har betalt inn vår pensjon i løpet av vårt yrkesliv og betaler skatt av vår pensjon. For svært mange er det i årenes løp betalt inn mer trygd og arbeidsgiveravgift enn det man noen gang får utbetalt som pensjon. Kommer vi på et sykehjem betaler vi 85 % av vår pensjon uten å protesterer.

Det er valg i 2021, stem på Pensjonistpartiet det er et godt valg.