Pensjonistpartiet i Bjørnafjorden

Pensjonistpartiet i Bjørnafjorden

Publisert av Kurt Johnny Hæggernæs den 05.07.20.
Pensjonistpartiet Vestland har startet arbeid med å reise rundt i det nye Vestland fylke denne sommeren med formål å få på plass flere partilag.
Bjørnafjorden Pensjonistparti er det første laget som kom på plass som en følge av satsingen.
Det er valgt et interimsstyre med Karl Gustav Opsahl som leder.
Bjørnafjorden kommune er den nye sammenslåtte kommunen som tidligere besto av bl.a. Os og Fusa kommune.
I den nye kommunen bor det vel 25.000 innbyggere.
Videre i sommer går turen til andre kommuner og mange kommuner i tidligere Sogn og Fjordane står for tur i neste omgang.