Pensjonistene aksjonerte utenfor Media City

Pensjonistene aksjonerte utenfor Media City

Publisert av Kurt Johnny Hæggernæs den 07.11.20.
Pensjonistpartiet i Vestland hadde en protestaksjon utenfor Media City i Bergen onsdag 9. september. Media City er tilholdssted for TV2, NRK, VG, BT, BA og flere sentrale medieaktører. Vi inviterte alle mediebedriftene i bygget til å komme å høre på oss og for å levere over vårt budskap, som var: Minstepensjonistene lever under fattigdomsgrensen og mange må tigge for å få endene til å møtes. Dette er dessverre en realitet for mange minstepensjonister i dag. Vi spurte og utfordret mediene om de er feig som ikke setter fokus og stiller spørsmål til Statsministeren om hun syns det er greit at minstepensjonistene lever under fattigdomsgrensen? Og hva hun vill gjøre med dette? Den største regionsavisen på Vestlandet Bergens Tidende tok utfordringen og dagen etter ble våre spørsmål fremmet for Statsministeren. Dessverre så kom det ingen gode nyheter fra Statsministeren som vil gjøre hverdagen for uføre og pensjonister bedre. Skal vi få endringer i kjøpekraft og økonomi for uføre og pensjonister er det kun en løsning: Pensjonistpartiet må inn på Stortinget etter valget i 2021.