Pangolin - Hva er det?

Pangolin - Hva er det?

Publisert av Lokal Politiker den 07.05.20. Oppdatert 03.06.20.

Forfatter Eirik Ross, leder PP-Kongsvinger.

 

Korona viruset

 

Så har det hendt det som mange forskere har fryktet og advart mot. I dag har verden en pandemi som omfatter 40% av verdens innbyggere. Mange mener at dette er naturens svar på menneskenes grådighet gjennom mange år. Mennesket dominerer på kloden. Verdens dyrebestander er mer enn halvert i løpet av 44 år. Dette i følge WWF sin Living Planet Report. I dag utgjør menneskene og våre husdyr 96 prosent av biomassen til pattedyrene på jorda. De ville dyra utgjør 4 prosent. Mennesket er en av mange millioner arter på jorda, men vi dominerer totalt.

 

Ødeleggelsen av naturen og naturmangfoldet er på mange måter den andre krisen i verden, ved siden av klimaendringene. Eksempelvis er den Sumatriske orangutang nesten utryddet, blant annet på grunn av menneskenes tømmerhogst, palmeoljeplantasjer og gruveutbygging. Dyret er avhengig av uberørt skog for å kunne leve. Dyra har ingen steder å gjemme seg. Konsekvensen av dette er altså at de ville dyra ikke lenger har noen skog eller jungel å gjemme seg i. De kommer derfor nærmere og nærmere oss mennesker. Og deres virus hopper over på oss, på fagspråket kalles dette «spillover» Det er helt klart en sammenheng mellom kontakt med ville dyr og korona. Dels at vi søker inn i området hvor

dyr har vært før og spiser dem, dels at vi lever så tett innpå dem, dette sier professor i biologi Dag O. Hessen, ved Universitetet i Oslo.

 

Hva skal vi gjøre for å unngå flere pandemier? Verdensbanken har foreslått å overvåke smitte og styrke helsetjenester for mennesker og dyr, kostnad 3, milliarder dollar årlig. Men dette er ikke nok, det viktigste er, vi må slutte å ødelegge naturen, vi må forholde til natur på en annen måte. Vern av natur er ikke noe politikere kan pynte med når det passer. Det må ligge til grunn for alt vi gjør – fordi naturen er selve grunnlaget for vår velferd og vår sivilisasjon. Kate Jones, professor ved University College London har forutsett i mange tiår at dette skulle skje, men ingen har gjort noe. Kanskje ikke så rart når man har flere statsledere som Bolsonaro i Brasil, Trump i USA og Xi Jinping i Kina.

 

Så til dagens situasjon. Pangolin, et beltedyr, et av verdens mest ettertraktede ville dyr. Blir solgt ulovlig på markedet i Wuhan, Kina. Her blir det også solgt andre ville dyr, disse er eksklusive og brukes i blant annet i Kinesisk tradisjonell medisin. Her blir også solgt levende høns, ender og griser i bur, noen blir slaktet på stedet før de bli overlevert kunden.

Men de ille dyrene har også en egenskap, de er ofte bærere av virus. Det vi vet nå er at av de 41 første smittede, hadde 27 vært innom markedet i Wuhan, i følge medisin tidsskriftet Lanset. Korona kom trolig fra de ville dyra.

 

Det smittsomme viruset har kommet som et sjokk på verden, men ingen burde være overrasket. Rundt to tredjedeler av alle smittsomme sykdommer hos mennesker har nemlig opprinnelse hos dyr.  Dette gjelder ikke minst verdens mest fryktede virussykdommer. Fugleinfluensa fra høne til menneske, Sars fra flaggermus via desmerkatt til menneske, Mers fra flaggermus via dromedar til menneske, Ebola fra flaggermus via sjimpanse til menneske, Hiv fra sjimpanse til menneske og Korona, trolig fra flaggermus via pangolin  til menneske.

 

I dag er markedet i Wuhan steng, myndighetene har innført forbud mot kjøp og salg av ville dyr. Man må stoppe praksisen med å bruke ville dyr til mat og medisin, særlig i Kina. Når det gjelder korona er skjelldyret pangolin en mulig smittekilde.

Ulovlig importert pangolin fra Malaysia bærer en variant av koronaviruset som skal kunne smitte til mennesker. Men fremdeles er det tillatt i Kina og bruke pangolinen til medisinsk bruk. Dette sette president Xi Jinping i et meget dårlig lys.

 

En fersk rapport som ikke er publisert ennå er svært kritiske til Kinas sendrektige behandling av Korona pandemien. Første kjente smittetilfelle kom 17 november 2019 i Kina. 27 desember 2019 slår legen Zhang Jixian alarm, men han blir dysset ned og arrestert. 31 desember, Wuhan markedet stenges. 11 januar, de første dødsfallene i Wuhan registreres. Utrolig nok, er det ingen som reagerer på at 40 000 mennesker samles i til Kinesisk nyttårsfeiring i Wuhan 18 januar 2020, og da viste myndighetene om smittefaren. Først 23 januar 2020 blir Wuhan og tre andre byer i provinsen stengt. I løpet av januar hadde 7 millioner mennesker reist ut av Wuhan for å feire Kinesisk nyttår andre steder. Hadde Kinesiske myndigheter reagert en uke tidligere, ville antall smittede vært redusert med 66%. To uker tidligere med 86%. Tre uker før? 95 % Trolig ville en mer åpen håndtering fra de Kinesiske myndigheter sin side, kunne ha spart tusenvis av liv. Det kommer klart frem at hoved ansvaret for denne tragiske pandemien ligger hos de sentrale Kinesiske myndigheter ved president Xi Jinping. Flere land gir nå de Kinesiske myndigheter skylden for pandemien. Det er nå å håpe at verdens statsledere ser nødvendigheten av å ta vare på naturen og dens mangfold, og ikke rasere den.