Nytt handlingsprogram er klart

Nytt handlingsprogram er klart

Publisert av Kurt Johnny Hæggernæs den 19.01.21.

Endelig er Handlingsprogrammet for PP for perioden 2021 til 2025 klart. Programmet er spisset og lister de satsingene som partiet går til valg på til Stortinget i 2021. Viktigste områder ved høstens valg er kampen for rettferdiggjøring av de uføre og pensjonistenes rettigheter og økonomiske hverdag.

Etter mange år med tapt kjøpekraft blir denne uretten den store kampsaken, sammen med kravet om å heve minstepensjonen kraftig for minstepensjonistene som lever under fattigdomsgrensen.

Du finner hele handlingsprogrammet under fanen politikk.

Husk din stemme er særdeles viktig - så husk å stemme Pensjonistpartiet ved høstens valg.