Norge trenger ADHD-gutta og jentene våres!

Norge trenger ADHD-gutta og jentene våres!

Publisert av Lokal Politiker den 08.03.20. Oppdatert 03.06.20.

Forfatter Lene Kristine Eikleland, PP-Ringsaker.

Vi surver og klager over at for få velger yrkesfag!

Entreprenører river seg i håret; det er ikke snekkere å oppdrive!

Ikke engang fra øst-Europa kommer de som arbeidere lenger pga den lave kronekursen. De jobber heller i hjemlandene sine. Hele næringen er i krise.

Samtidig dopes overaktive gutter og jenter ned på ritalin over en lav sko i landet vårt! Det har vel aldri vært stilt flere ADHD-diagnoser i dette landet, enn det gjøres i dag.

Her skal alle passe inn i den store massen. De skal smeltes sammen i den store digelen.

Om det så innebærer at de må dopes ned for å klare å sitte stille og holde fokus gjennom skoledagen.

På toppen av det hele har flere kommuner vært «pro-aktive» og innført ipad’er i skoleundervisningen. Med det ene resultat; enda mer passivisering og digitalisering.


Også jamrer vi oss og fortviler; «hvorfor velger ingen yrkesfag lenger??»

Vi må som samfunn ta innover oss at vi må ta i bruk de råvarene vi har, og barna er det ferskeste og viktigste råvaren vi besitter for oppbygging og videreføring av samfunnet vårt.

Vi må bruke råvarene der de er mest hensiktsmessig og til mest nytte!

Hvis vi skal bake ei kake finner vi ikke frem kurry og pepper; nei da velger vi sukker og de søte ingrediensene.

De «overaktive» og urolige barna våre må få tilpasset læring og et skoleløp der de kan dra nytte av sine fordeler, fremfor det vi i dag anser som ulemper!

De strutter over av energi!

Gi de tilpasset opplæring, ta de med ut i skauen fremfor på skolebenken, sag ned et tre! Legg inn flere gym timer i uke-planen.  Gjeninnfør økt bruk av sløydsalen, gi de hammer og spiker og la de få bruke kreativiteten og kroppene sine slik de er skapt til å fungere!

-Så skal vi se interessen for yrkesfag vil vokse blant denne gruppen i årene som kommer!

Kanskje de tilogmed kan få gleden av å oppleve mestring og at de passer inn, fremfor en stigma av annerledesgjøring.

Og kanskje det vil løfte noen stener med byrde fra foreldrenes skuldre som helt klart ser sine barns egentlige behov.

Under folkevalgt opplæringen på Høsbjør orienterte regiondirektør for NHO, Jon Kristiansen, også om utfordringene knyttet til at for få velger yrkesfag.

Dette er åpenbart en utfordring som MÅ settes på dagsordenen!

Det bør gjeninnføres mer håndverksfag og kreative fag i grunnskolen slik at ungene kan få smaken på hvordan dette er i ung alder. Ikke alle blir introdusert dette i hjemmet, og spesielt ikke i den tiden vi lever i nå, med digitalisering og økt bruk av data og sosiale medier.

Da blir det ekstra viktig hvordan kommunen  og skolen jobber konkret ift dette. På lik linje med det tidlige fokuset på realfag som nå er innført allerede i barnehagen, må også yrkesfag på banen tidlig. Vi må tilbake til røttene.

Før i tiden gikk svært mange retningen håndverksfag og husmorskolen.

Norge trenger fortsatt håndverkere, kokker, frisører, hjelpepleiere like mye i dag som tidligere. Kanskje behovet til og med vil øke!

Som representant for Pensjonistpartiet i Ringsaker, er jeg i denne perioden representert i oppvekstkomiteen.

Pensjonistpartiet jobber for inkludering og viktig målsetting er god helse for alle!

Jeg ønsker å spille inn forslag til oppvekstkomiteen denne perioden, om at det kan åpnes for nye og det noen muligens vil kalle kontroversielle løsninger når det angår tilpasset opplæring ved særskilte behov.

Det vil mest sannsynlig innebære at det vil oppstå et skjæringspunkt knyttet til kunnskapsløftet.

I dag kjøres alle gjennom den samme kverna, koste hva det koste vil.

Men sannheten er at vi mister utrolig mange på vegen.

Vi må derfor tenke nytt og det bør tilrettelegges for langsiktig prosjektarbeid rettet mot yrkesliv allerede fra grunnskolealder for barn med særskilte behov!

Det kan feks knyttes samarbeid mot det lokale næringsliv, det må etableres flere lærlingplasser! Det er bare fantasien og kreativiteten setter grensene. Og sluttresultatet vil bli vinn-vinn for både barna, samfunnet og næringslivet.

Vi skal være et samfunn der alle skal være til nytte, unngå utenfor-skap og tidlig opplevelse av mestring er svært viktig for god psykisk og fysisk helse hele livet ut.

Her har vi en utrolig stor og viktig jobb å gjøre!