NHO dere tar kaka!

NHO dere tar kaka!

Publisert av Tone Johannessen Coucheron den 08.03.20. Oppdatert 07.05.20.

NHO, dette tar kaka!                                                                                Hamar 16.10.19

 

Vi kunne lese på NRK sine nettsider den 14. oktober-19, at lederen for NHO, Ole Erik Almlid, vil ha lavere formueskatt. Samtidig foreslår han at Regjeringen skal stramme inn skatteleggingen av eiendommer, og stramme inn pensjonene til gifte/samboende pensjonister, med å gå tilbake til å trekke 15% av pensjonen for gifte/samboende pensjonister.

Nå står ikke «vela tel påske», at NHO kan foreslå at det «tas» penger fra gifte/samboende pensjonister og hente inn mer penger på boligene til folk, ja det er helt forkastelig! Eier de ikke skam!

Det er «alltid» pensjonister, uføre og de som har det vanskeligst i samfunnet som skal betale regningen. Nå har de betalt nok!

Pensjonister får ikke samme lønnsvekst som arbeidstakere, de har en underregulering på 0.75% som gjør at de mister kjøpekraft hvert år. Vi har minstepensjonister som lever under fattigdomsgrense. Nå var det foreslått at skjermingstillegget for uførepensjonister skulle bort. Hvordan klarer dere å la andre lide på denne måten?

Jeg er livredd for at Regjeringen med Erna Solberg i spissen vil gå for dette forslaget og da tror jeg det blir spikeren i kista for denne regjeringen, de må altså se langt etter å kunne bli gjenvalgt i 2021.

Jeg tror at alt som har blitt gjort mot pensjonister, uføre og de som har det vanskeligst, vil slå hardt ved neste stortingsvalg.  Det er ikke sittende regjering som har vedtatt alt, men de har ikke gjort noe med det, og da samtykker de i tidligere vedtak!

Tone Coucheron

Partileder Pensjonistpartiet