Legene i Indre Fosen

Legene i Indre Fosen

Publisert av Lokal Politiker den 14.06.20.

Forfatter Harald Fagervold, Leder Indre Fosen Pensjonistparti

 

Smittevernlegen i Indre Fosen har sluttet. Han ville ikke, turde ikke, være legevakt, lenger. Han mente at det var for utrygt.

Vi er i 2020, og en arbeidstaker slutter i jobben, bl.a. fordi at jobben er for utrygg. Det er ikke god nok grunn til at arbeidsgiver vil imøtekomme legen.

En ansatt på våre mekaniske bedrifter får ikke jobbe overtid alene. Det er for farlig.

Men det er ikke farlig for en person å ha legevakt alene.

Pensjonistpartiet mener at floken kan løses ved at fastlegene i Indre Fosen jobber vanlig dag, fra 08 - 16. Kommunen ansetter egne leger, som går bare legevakt. Legene har plikt til å gå legevakt, men arbeidsgiver kan fritt bruke andre modeller.

Kommunene Tinn, Askøy, Porsgrunn og Seljord er blant de kommunene som har egne legevakt leger. Trondheim tenker også slik.

Reis til disse kommunene og spør om de erfaringene de har med å tenke spenstig.

En slik modell vil også gjøre Indre Fosen attraktiv for leger.

Nå er det alt for mye gjennomtrekk.