Innføre boplikt – i disse tider?

Innføre boplikt – i disse tider?

Publisert av Ingebjørg Amanda Godskesen den 08.06.20.

Forfatter Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet Arendal

Hva er det som gjør at posisjonen i en kommune i disse tider går ut og promoterer at de ønsker å innføre boplikt? Midt i koronatid og unntakstilstand, samt at vi har lest i avisen at noen firma muligens kan ønske å etablere seg i kommunen. Det er faktisk uforståelig, og kan slå bena under mange gode planer.

Boplikt betyr at det må bo folk på en eiendom.  Personlig boplikt betyr at den som eier eiendommen må bo der og det er vel det siste som ønskes å innføre.

Konsesjonsplikt, betyr at den som vil overta en eiendom må søke kommunen om tillatelse til å kjøpe den. Det er da vel ikke kommunen som eier alle tomtene? Dette er et STORT inngrep i eiendomsretten, og helt forkastelig slik vi i Pensjonistpartiet ser det.

Heldigvis er rådmannens forslag til vedtak at han ikke finner grunnlag for å iverksette en prosess som vil gjeninnføre forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, eller å gjeninnføre boplikt som det heter.

Men – det er AP og posisjonen som ønsker å se på dette, med tanke på å gjeninnføre boplikt.  Høyre er da også med på det, siden de gikk i budsjettforlik med AP.  Det er det som skremmer.  Så selv om rådmannen sier nei, har posisjonspartiene dette i sine partiprogram og vedtatt det i budsjettbehandlingen for 2020.

Men – AP har fått med seg ikke bare de andre partiene i posisjonen, men også H, ellers hadde de ikke hatt flertall under budsjettbehandlngen.  Det gjør mulighetene for å gjeninnføre boplikt særdeles store.  Det er som tidligere sagt, skremmende.

Det som undrer meg mest - er at saker som berører innbyggerne i Arendal negativt, og som blir omtalt i budsjettbehandlingen – de sakene vil de sosialistiske partiene og H innføre.  Men saker som – helsehus og nytt svømmebasseng, som er til fordel for våre innbyggere, det vil de samme partiene utsette, og kanskje helst ikke bygge.   Det gjør de samme partier lite troverdig, og det beviser at man ikke kan stole på dem.

Pensjonistpartiet går imot boplikt, og vi går inn for å bygge Helsehuset på Saltrød og nytt svømmebasseng så fort som mulig, og i alle fall innenfor vedtatt budsjett for 2020.

Vi må vise at Arendal er en kommune som tar sine innbyggere på alvor, og legger til rette for gode liv både for eldre og for barn, ja for hele generasjonen.