Ingen vits å spare strøm i Norge

Ingen vits å spare strøm i Norge

Publisert av Fylkes politiker den 03.06.20.

Forfatter Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Strømprisen i landet er nå historisk de laveste på 20 år, men dette påvirker ikke så mye på det som forbrukerne må betale.
Det finnes svært mange som prøver å spare strøm i disse tøffe Corona-tider med permitteringer og høy arbeidsledighet.
Det offentlige har i tillegg oppfordret folk til å få interesse for strømsparing og mange går til innkjøp av led-lys, samt andre strømsparingstiltak som varmestyringssystem.
Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag reagerer jeg kraftig på at en stadig større andel av nettleien går direkte til staten.
Dette er en skjult skattelegging med navnet el-avgift og den har økt fra 12 øre i 2013 til 20 øre pr. kilowattime i 2020.
Denne avgiften til staten står nå for hele 40% av den totale nettleien som forbrukerne må betale.
De øvrige 60% av nettleien går til den lokale netteieren for å dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet.
Hva er da vitsen med å spare strøm når det ikke har stort å si for summen på regningen?
Det er rett og slett forkastelig at staten krever inn 40% av nettleien uansett om forbrukerne gjør alt for å spare strøm eller ikke.
Regjeringen bør nå i sin såkalte neste tiltakspakke endre denne nettleiepolitikken slik at også strømforbrukerne kan få en «gulrot» i disse Corona-tider.
Det skrives at Nordmenn sløser mest strøm i verden og at vårt energiforbruk er en indirekte årsak til klimagassutslipp.
Hva hjelper det å lytte til dette når Regjeringen belaster forbrukerne med en unødvendig el-avgift på 40% av nettleien?
Dette er dobbeltmoral av verste sort og den skal løftes frem også i kommende stortingsvalgkamp.