Ingen forventninger til årets trygdeoppgjør

Ingen forventninger til årets trygdeoppgjør

Publisert av Kurt Johnny Hæggernæs den 23.08.20.

Forfatter: Kurt Johnny Hæggernæs, Fylkesleder Pensjonistpartiet Vestland

 

Ingen forventninger til årets trygdeoppgjør – dessverre forverres kjøpekraften ytterligere!

 

På regjeringens nettside kan vi lese at årets trygdeoppgjør skal gjennomføres 1. og 2. september. Det er dessverre lite sannsynlighet for at uføre og pensjonister ikke denne gangen heller får økt kjøpekraft, snarere tvert om.

 

Bakgrunnen for denne bekymringen er følgende: Årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO er nettopp avsluttet i det såkalte frontfaget. Resultatet ble et oppgjør med en ramme på 1,7 %.

 

Siste år har (juli 2019-juli 2020) har konsumprisindeksen vært på 1,3% (kilde:SSB)

Trekker en fra prisveksten 1,3% fra lønnsrammen på 1,7% ligger det igjen en økt kjøpekraft på 0,4% som følge av lønnsoppgjøret.

 

Dessverre så er dette ikke tilfelle for pensjonistene. Her skal det trekkes fra 0,75% med den såkalte underreguleringen og da blir det igjen en ytterligere reduksjon i kjøpekraften for pensjonistene.

 

Om regjeringen legger noe nye tillegge eller ekstraordinære midler inn for å øke kjøpekraften til pensjonister og uføre er dessverre lite sannsynlig ut fra erfaringen fra dagens regjering.

På denne bakgrunn så blir vår kamp i Pensjonistpartiet ekstra viktig fremover, ikke minst med tanke på å få partiet inn på stortinget ved neste valg.

 

Så oppfordringen er nå til hele partibevegelsen – nå løfter vi i flokk, Pensjonistpartiet opp og frem for en mer rettferdig trygdepolitikk.